Yardım İçeriklerinde Arayın

Örneğin "Üyelik şartları nelerdir" yazabilirsiniz

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Bu protokol sitemizi kullananların, kullanım esnasındaki Gizliliği ve Güvenliği konusundaki politikalarımızı açıklar.

AMAÇ

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nın amacı, Aldiyo Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“Aldiyo” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.aldiyo.com adresinde yer alan web sitesinin, (“Site”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Siteyi kullananlar, Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri halinde işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaklardır.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Gizlilik Politikası :

Sitemiz ziyaretçilerin kişisel gizlilik haklarına azami riayet eder. Sitemizde kullanıcıya ait bilgilerin emniyeti için her türlü önlem alınmıştır.Kullanıcıların rahatça ve güvenli bir şekilde siteyi gezinmeleri, ürünleri incelemeleri ve sipariş verebilmeleri için tüm gerekli altyapı sağlanmıştır.

Kayıt :

Bu siteye üye olmak için kullanıcı önce bir kayıt formu doldurmalıdır. Kayıt sırasında kullanıcıdan adı, soyadı, e-mail adresi hakkında bilgi vermesi istenmektedir. Daha sonraki ilan verme aşamalarında ise daha detaylı bilgiler istenebilir. Kullanıcının tamamen kendi inisiyatifi ile belirlemiş olduğu bu bilgiler üye profili belirlemede kullanılabilir. Ayrıca üyelik esnasında iletişim bilgilerine ticari e-ileti izni verilmesi halinde üyeye e-mail ya da SMS yoluyla ticari e-iletiler gönderilebilir.

Giriş e-postası ve Şifre :

Kullanıcının hesabına, sadece ona ait e-posta adresi ve şifresiyle erişilebilmek mümkün olacaktır.Kullanıcının hesabına ulaşabilmek için gerekli olan şifresi 256 bit ile güvenli bir şekilde deşifre edilerek kullanılamaz ve çözülemez hale getirilerek saklanmaktadır.

Bilgi Toplama :

Hiçbir ziyaretçi, kullanıcı ve üyeden kendi isteği dışında otomatik olarak kişisel bilgi toplanmaz. Otomatik olarak toplanan bilgiler arasında kullanıcının kullandığı tarayıcı programı, işletim sistemi, gibi kişisel olmayan bilgiler bulunur. Sitemizde çalışan tüm sistemler php scriptleri kullanılarak oluşturulmuş web tabanı üzerine oturtulmuştur. Kullanım esnasında kullanıcıların doğru ve hızlı bir şekilde tanınması ve verilen hizmetlerden mümkün olduğunca yararlanabilmesi için kullanıcıların tarayıcılarına cookie adı verilen veri depolayıcı yazılımlar gönderilmektedir. İstemci bilgisayarlarında depolanan bu cookie ler kullanıcı davranışlarına göre güncellenerek sistemden hatasız ve azami faydalanmaları sağlanmaktadır.

Bilgi Gizliliği :

Kullanıcılardan alınmış olan kişisel bilgiler hem elektronik hem de fiziksel ortamda yüksek güvenlik derecesinde saklanmakta ve sadece site yetkili yöneticileri tarafından görüntülenebilmektedir. Sitemiz , sitenin çeşitli bölümlerinde kullanıcılardan bilgi toplar ve bu sitede toplanan tüm bilginin tek sahibidir. Site kullanıcıya ait kişisel bilgileri mevcut Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, özellikle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve Uluslar arası Kanunlara aykırı davranmamak dışında hiçbir mazerete dayandırarak açıklamamayı, üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder. Ancak site kişisel bilgiler dışında kalan genel bilgileri kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla analiz ve kategorize etme, istatistiksel olarak yayınlama ve ticari ortaklarıyla paylaşma hakkını saklı tutar. Ayrıca site araştırma ehliyeti Kanunlarla belgelenmiş her türlü makama adli soruşturma dahilinde elindeki belge ve bilgileri vermekle yükümlüdür. Kredi Kartı bilgileri ise Güvenlik başlığı altında da belirtildiği üzere site yönetimi ve personeli tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez ve kaydedilemez. Ancak site üzerinde bulunan linkler için Aldiyo uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Bilgi Yayınlama :

Kullanıcını siteye bıraktığı ilan bilgileri, talepler, ürün bilgileri vb bilgiler sitenin herhangi bir yerinde diğer kullanıcılarla paylaşılacaktır. Bu bilgileri görüntüleme yetkisi siteyi ziyaret eden herkese açıktır.Bu alanlara bilgi bırakma kararını verirken bu durum göz önüne alınmalıdır.

Toplanan Verilerin Paylaşılması :

Aldiyo, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir. Aldiyo kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri :

Kullanıcı, Aldiyo’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

Kullanıcılar, bu maddede belirtilen talepleri aşağıda yer alan “Kullanıcının Talepleri” başlığında belirtilen iletişim adresi vasıtasıyla Aldiyo’ya iletebilir. Aldiyo, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilebilir.

Verileri Saklama Süresi :

Aldiyo, elde ettiği kişisel verileri, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla gerekli görülen süre kadar muhafaza etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak, Aldiyo, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilir.

Log Dosyaları :

Sitenin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak için demografik bilgi toplama amacıyla IP adreslerini kullanır. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkanı vermez.Sadece hangi sayfaları ne zaman gezdiği vb bilgileri toplayarak siteyi yönlendirmede kullanır.

Linkler :

Bu siteden başka sitelere linkler vardır.Sanal Mağazamız, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

Üyelik Bilgileri Sorumluluğu :

Siteye üye e-posta adresi ve şifresi ile giren kişinin, o bilgilerin asıl sahibi olan üyenin kendisi olup olmadığı siteyi bağlamaz. Sitede yaptığı hareketlerin sorumlusu üyelik bilgilerinin sahibidir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız ve başkaları tarafından öğrenilmesini engelleyiniz.

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler, bir hesap açmanızı (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerektirmektedir. Şifreniz dahil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir. Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal aldiyo.com’a bildirmeyi kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamamanız sonucunda başka birinin sizin Aldiyo kimliğinizi, e-postanızı, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle aldiyo.com’un veya Sitenin diğer başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

Başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamazsınız. aldiyo.com bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.

www.aldiyo.com sitesinden Kredi Kartınız ile yapmış olduğunuz alışverişler PayPal Inc. tarafından sağlanan VPOS altyapısı ve internet üzerindeki Kredi Kartı işlemlerinin gerçekleşmesinde en güvenli protokol sayılan 128 Bit SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme tekniği ile kullanıcı ve PayPal Inc. arasında en güvenilir ortamda gerçekleştirilmektedir. Tüm işlemler (SET) altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve PayPal Inc.’in güvenlik yazılımları ile tüm bilgiler şifrelenerek yollanmaktadır. Bu teknoloji (COMODO) sertifikası ile siteden bağımsız olarak uygulanmaktadır. Dolayısı ile Kredi Kartınız ile ilgili hiçbir bilgi sitenin hiçbir kademesi tarafından görüntülenemez ve kaydedilemez. Böylece üçüncü şahısların bu bilgileri ele geçirme olanağı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Siteden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Sitemizde verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin kontrolünü gerçekleştiren bir Kredi Kartları Sahtekarlığı (Fraud) modülü mevcuttur. Bu yüzden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal bilgilerin doğruluğunun onaylanması ve onaylandığına dair e-mailin müşteriye yollanması gereklidir , bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşterilerle irtibata geçilmektedir.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL tarafından 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili firmaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi site tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Dünyada şimdiye dek SSL Güvenlik Sisteminin algoritmalarının kırılması olayı yaşanmamıştır. Zaman zaman medyaya yansıyan internet üzerinden Kredi Kartı bilgisi çalınması haberleri, kullanıcıların yanıltılarak SSL sertifikası bulunmayan sitelerde sertifika varmış gibi gösterilmesi, arayüz taklit edilmesi ve sunuculardaki güvenlik eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumu bertaraf etmek için Kredi Kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kilit yada anahtar resminin bulunmasına dikkat ediniz. Bu işaret sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir. Bu kilit veya anahtar resmine tıkladığınızda şifrelemenin hangi sertifikayla yapıldığını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca adres çubuğunda bulunan http:// başlığının https:// olarak değişmesi de güvenli bir sayfada olduğunuzun göstergesidir.

Online Alışverişlerde Güvenlik Unsurları:

- Sanılanın aksine, kullanıcıların kredi kartı bilgileri çoğu zaman internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil fiziki ortamlarda çalınmaktadır. Bu nedenle kredi kartınızı günlük hayatta kullanırken dikkatli olun, kredi kartı numaranızı, son kullanma tarihini ve CVC (Güvenlik numarası) numarasını başkalarına vermeyin. Restoran, mağaza gibi fiziki ortamlarda çalınan kredi kartı bilgileriyle alışveriş yapmaya çalışan sahtekarlara karşı önlemler alan e-ticaret siteleri bu sahtekarları yakaladıkları anda kredi kartının gerçek sahibiyle irtibata geçmektedirler, bu gibi durumlarda işbirliği yapın. Ay sonu gelen ekstre bilgilerini dikkatli kontrol edin ve size bir şey ifade etmeyen alışverişler için firmalarla irtibata geçin.

- İnternetten alışveriş yaparken bildiğiniz firmaları tercih edin. Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan siteleri tercih edin. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

- Internet sitesinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edin.

- Bilmediğiniz bir firmadan alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin.

- Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyid edin.

Haklarım

Sitemiz Tüketici Haklarını korumayı en öncelikli kuralları arasında tutmaktadır. Bu anlamda, sitemizden yaptığınız alışverişleriniz sırasında yaşadığınız ürün ve servis kaynaklı her türlü sorunun titizlikle değerlendirilmesi ve satıcı tarafından en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının sağlanması esastır.

Üyenin Bilgilerinin Doğruluğu :

Kullanıcı, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nın yürütülmesine konu olan bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal http://banaozel.aldiyo.com/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Aldiyo’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcının Talepleri :

Kullanıcı, Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını talep edebilir. Ayrıca bu ve benzeri konularda işbu Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi kapsamında bulunan konularda oluşabilecek taleplerini Fener Mah. 1972 Sok. No:20 D:2 07230 Muratpaşa/Antalya Türkiye adresine yazılı olarak iletebilir.

Bu sözleşme üzerinde yapılacak değişiklikler

Aldiyo, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümlerini dilediği zaman site üzerinde yeniden yayınlamak suretiyle güncelleyebilir, değiştirebilir, bazı maddeler ilave edebilir ve bazı maddeleri geçici ya da kalıcı olarak yürürlükten kaldırabilir. Yapılan bu güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılır.